شرکت تانتال
مطالب آموزشی
عنوان مطلب : شهروند محترم! برای صرفه جویی در مصرف آب:
متن مطلب :

شهروند محترم! برای صرفه جویی در مصرف آب:
موقع مسواک زدن شیر آب را باز نگذارید.
آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن )سردوش مصرف( تعویض کنید.
برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از روش آبیاری قطره ای استفاده کنید.
برای دوش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن را به کمتر از 5 دقیقه برسانید، با این روش ماهیانه حدود 4000 لیتر آب صرفه جویی
خواهد شد.
بهتر است برای شستن سبزی ها ابتدا آنها را در ظرفی بخیسانید و سپس آب بکشید.
از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنید. برای آب شدن یخ مواد خوراکی منجمد، آن را
در هوای آزاد قرار دهید.
هنگام استفاده از دستشویی، شیر آب را به طور مداوم باز نگذارید چون جریان دایم آب موجب هدرروی آن می شود.
اگر دوش حمام شما در کمتر از 20 ثانیه یک ظرف چهارلیتری را بتواند پر از آب کند در آن صورت حتماً آن را با یک سردوش کاهنده
مصرف عوض کنید.
برای نظافت حیاط به جای مصرف آب، بهتر است از جارو استفاده شود.
تمام شیلنگ ها، اتصالات و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.
11
لوله های آب منزل خود را عایق بندی کنید. عایق کاری لوله های گرم، روشی است که هدر رفتن آب را قبل از خروج آب گرم کاهش
می دهد.
یک بطری پر از آب یا یک کیسه نایلونی پر از شن و کاملا در بسته را در مخزن آب توالت فرنگی و یا فلاش تانک قرار دهید تا
مصرف آب را در هر بار کشیدن سیفون کاهش دهید.
آب خنک مورد مصرف خود را همواره در یخچال نگهدارید تا هرگاه که یک لیوان آب خنک می خواهید، مجبور نباشید شیر آب را برای
مدت زیادی باز بگذارید.
برای نوشیدن آب به جای آنکه شیر آب را به مدت زیادی باز بگذارید تا خنک تر شود، بهتر است ابتدا چند قطعه یخ در لیوان قرار دهید
و سپس شیرآب را باز کنید.
به کودکان آموزش دهیم تا با بستن به موقع شیر، آب را هدر ندهند.
به جای شستن خودرو با شیلنگ آب، از یک سطل آب هم می توان استفاده کرد.
اکنون که کمبود آب در شهر احساس می شود، لزومی به شست و شوی پیاده روی مقابل مغازه و منزل نیست.
هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند.
زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل های منزل هستید با شنیدن صدای زنگ تلفن یا زنگ در، ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آنها
پاسخ دهید.
تا حد امکان از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود. باغچه را در شب یا صبح زود آبیاری کنید تا از تبخیر آب جلوگیری شود.
نصب کولر در سایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از نشت آب کولرهای آبی، باعث صرفهجویی زیاد در مصرف آب میشود.
زمانی که به مسافرت می روید، ضروری است شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید تا از وقوع هرگونه حادثه پیشگیری شود.
هرگونه اتلاف قابل توجه آب را )شکستگی لوله ها، باز بودن لوله ها و هدرروی آب در هر نقطه( به مرکز ارتباطات مردمی )تلفن 122 )
اطلاع دهید.
تعویض واشر شیر آب برای جلوگیری از چکه کردن آب، کار دشواری نیست.
هر روز از خود بپرسیم که امرور چه میزان آب صرفه جویی کردهایم؟ این را هم بدانیم که صرفه جویی، هنر و کار انسان های با
استعداد است.
در فصل تابستان و به خصوص در گرمترین ساعات روز که مصرف آب، بیشترین میزان را دارد، تلاش کنید مصارف غیر ضروری را
کاهش دهید تا آب در دسترس همگان باشد و جریان آب قطع نشود.
کولرهای آبی را هر چند وقت یک بار بازدید کنید و در صورت اتلاف آب، از شیرهای شناور با دوام و محکم استفاده کنید.
12
فقط در صورتی از ماشین لباسشویی یا ظرفشویی استفاده کنید که ظرفیت آنها کاملا پر شده باشد. این کار باعث ذخیره 300 تا 800
لیتر آب در هفته میشود.
وقتی در جایی غیر از منزل خود اقامت دارید، مثل هتلها، اماکناداری، موسسات آموزشی و ... به صرف این که قبض آب را شخص
دیگری پرداخت می کند، آب را اسراف نکنید و در صرفه جویی آن بکوشید.

نویسنده : مزدک منفرد
تاریخ ارسال : 1397/04/26
.Copyright © 2018 TANTAL. All Rights Reserved
Designed by Attaran_Group