شرکت تانتال
مطالب آموزشی
عنوان مطلب : اندازه گیری کدورت (Turbidity)
متن مطلب :

شرکت تانتال ارائه کننده­ ی خدمات تخصصی آنالیز آب و پساب می باشد.

کدورت یک ویژگی فیزیکی اصلی آب و بیانگر توانایی آب در عبور دادن نور و یا معیاری برای میزان جذب نور و یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب است. کدورت در اثر وجود مواد معلق کلوئیدی در آب ایجاد می‌شود. اندازه ذرات کلوئیدی یک میکرون تا یک هزارم میکرون (001/0 تا000001/0 میلیمتر) می‌باشد. مواد کلوئیدی به دو دسته تقسیم می شوند:

 1 - کلوئیدهای کوچک با اندازه 001/0 تا 01/0 میکرون.

 2- کلوئیدهای بزرگ با اندازه 1/0 تا 1 میکرون.

کدورت پدیده­ای است که میزان شفافیت آب را مشخص می­کند و به عنوان یک خاصیت ظاهری آب محسوب می­گردد. کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور درحین عبور آن بر­روی یک خط مستقیم در آب می­شود. هر یک از ذرات موجود در آب برحسب شکل، اندازه و تراکم آنها در آب با جذب یـا پراکنده ساختن بخشی از نور تابیده شده به آن، میزان نور عبورکرده را تقلیل می‌دهند. هرچـه شـدت نـور عبـورکرده بیشتر باشد، ظاهر آب شفاف‌تر و زلال‌تر به نظر می‌آید و هرچه میزان و تراکم عامل‌های خارجی، اعم از آلی و معدنی (گل و لای، خاک رس، سیلت، باکتری‌ها و ویروس‌ها، میکروارگانیسم‌ها، رشته‌های گیاهی ترکیبات آلی رنگی محلول، ذرات سیاه مثل کربن فعال و اکسیدهای فلزی) درآب فزون‌تر باشد، میزان نور جذب یا منحرف‌شده بیشتر و در نتیجه کدورت آب بیشتر است.

مقدار استاندارد کدورت آب آشامیدنی براساس استاندارد شماره ۱۰۵۳ سازمان ملی استاندارد بین1 تا ۵ برحسب NTU  می­ باشد. استاندارد کدورت آب خروجی تصفیه خانه­های فاضلاب برای منبع پذیرنده­ی آب­های سطحی و چاه کشاورزی مقدار ۵۰  برحسب NTU می باشد. شفافیت آب در تولید محصولاتی که برای مصرف انسان استفاده می­شود، بسیار مهم است.

در روش اولی اندازه­گیری کدورت، قدرت عبور نور را از میان آب با قدرت پراکنده­ سازی و شکسته­­ شدن آن مقایسه می­ نمایند که این اندازه­گیری اساس روش استاندارد تعیین کدورت آب به وسیله­ی کدورت­سنج است. امروزه داده­های به دست آمده از کدورت­سنج برحسب واحدهای Formazin  یا Nephelometric که براساس اصول پراکندگی نور است، بیان می­ شوند. اندازه­گیری کدورت براساس تکنولوژی مادون قرمز انجام می­گردد که امکان اندازه­گیری سریع میزان کدورت محلول را در محل تست برای شما فراهم می­سازد.

مشخصات دستگاه­های ساخت کمپانی AQUALYTIC آلمان.

AL250T-IR 

رنج دستگاه NTU 0.01 – 1100  

AL450T-IR 

رنج دستگاه NTU 0.01 – 1100

 

نویسنده : آقای مهندس آریان پور
تاریخ ارسال : 1397/06/10
.Copyright © 2018 TANTAL. All Rights Reserved
Designed by Attaran_Group