شرکت تانتال
محصولات
کدورت سنج پرتابل مدل AL250T آکوالیتیک آلمان

کدورت سنج رومیزی مدل AL250T-IR با منبع نور مادون قرمز (EN ISO 7027)، آکوالیتیک آلمان

مزایا                                                                                                                                    

رنج گسترده از 0.01 تا 1100 NTU
اندازه گیری با منبع نور مادون قرمز در زاویه 90 درجه
اندازه گیری نمونه های رنگی   
قابل حمل
امکان اندازه گیری 600 تست بدون نیاز به تعویض باتری

کدورت سنج پرتابل مادون قرمز AL250T-IR برای آزمایش کردن دقیق و سریع در محل طراحی شده است. دستگاه نور پخش شده تحت زاویه 90 درجه را مطابق با استاندارد EN ISO 7027، اندازه گیری می کند. رنج گسترده اندازه گیری TE/F = NTU = FNU 0.01 - 1100 دستگاه را برای کاربردهای گسترده، از آب آشامیدنی تا پساب، بسیار مناسب می سازد. برخورداری از یک منبع نوری مادون قرمز امکان اندازه گیری نمونه های رنگی و غیر رنگی را فراهم می آورد. استانداردهای ثانویه با میزان کدورت مشخص در دستگاه تعبیه شده است. تنظیم ثانویه دستگاه این قابلیت را ایجاد می کند که کاربر بر اساس استاناندارد جایگزین دستگاه را کالیبره نماید.

 

.Copyright © 2018 TANTAL. All Rights Reserved
Designed by Attaran_Group