شرکت تانتال
محصولات سکوسازی
هود بازویی

هود بازويي با مجموعه بازوهای قابل چرخش تا 360درجه به طول  2600و قطر

 

110ميليمتر , با دهانه مكش اتصال pp  به فن 110 ميليمتر كاسه هود با قطر 375 ميليمتر

 

 .Copyright © 2018 TANTAL. All Rights Reserved
Designed by Attaran_Group