شرکت تانتال
تامین کنندگان
جنوی انگلستان

کمپانی  Jenwayدر سال1973 شکل گرفت و هدف آن تولید پراب و ترمومترهای الکترونیکی بود  . در سال 1980 این کمپانی تصمیم به گسترش و تنوع در محصولات خود گرفت، بنابراین فعالیت خود را  بویژه در زمینه انواع آنالایزرها  شروع  کرد. این   تولیدات  شامل تجهیزات الکترو شیمیائی  و اسپکترو فتومتری  و فلیم فتومتری است که از زیر گروه این تجهیزات می توان دستگاههای  کالریمتـری ،  نفلومتـری  و کدورت سنجی.و فلوریمتـری را نام برد .
کاربرد این مجموعه از دستگاهها در زمینه های گوناگون آزمایشگاههای   پژوهشی و آموزشی ، پزشکی و داروئی ،  صنایع غذائی و آب و فاضلاب و همچنین کاربرد محیط زیستی و کشاورزی، بوده و  ضمناً کلیه مجموعه تولیدات این کمپانی در آگاه کردن  نهادهای  بین المللی در جهت سنجش  میزان  آلودگیهای محیط  زیستی نقش  بسزائی را تاکنون برعهده  داشته است.
اخیراً  این شرکت در گروه Bibby Scientific ادغام شده که شامل کمپانیهای  الکتروترمال ، techne ، stuart  میباشد.

.Copyright © 2018 TANTAL. All Rights Reserved
Designed by Attaran_Group